06-23028364 anouk@amennema.nl

“Laat teams tot bloei komen”

Met een frisse blik kijken naar je eigen team. Hoe is het met een ieder van ons en hoe functioneren wij als team? Plezier in werk en gezonde relaties beïnvloeden in hoge mate de samenwerking en de prestaties.

Hoe krijg je als team een levendig en presterende samenwerking? Een team dat prettig en effectief met elkaar communiceert en leert?

Ik bied ervaringsgerichte coaching en gesprekstechnieken voor teams, gericht op de vraag: Hoe werken wij ieder vanuit onze identiteit en eigenheid, onze persoonlijke en professionele doelen optimaal samen aan het realiseren van gemeenschappelijke teamdoelstellingen? Vaardigheden en onderwerpen als: samenwerken, communiceren, doelen stellen, zelfreflectie, zelfsturing, zelfbewustzijn, omgevingsbewustzijn, sociaal emotionele aspecten, taakaspecten, komen aan bod.

Kies voor:

  • Teamcoaching
  • Intervisie
  • Organisatie opstelling
A

Teamcoaching

Gezonde mensen maken gezonde organisaties! Plezier in werk en gezonde relaties beïnvloeden in hoge mate de samenwerking en de prestaties.

De belangrijkste schakels in organisaties zijn de relaties tussen de personen. Je kunt met sterke personen en zwakke relaties geen sterke organisatie bouwen. Omgekeerd kun je met gewone personen en buitengewone relaties een geheel maken dat niet te kloppen is!!

Wil je als team de stap zetten om met aandacht te onderzoeken hoe jullie samen werken? Willen jullie groeien als persoon en als team? Wil je ontdekken wat jullie belemmerende en stimulerende patronen zijn? Stap voor stap te groeien en te leren van elkaar?

Een team groeit automatisch als de individuele medewerkers groeien, wij leren tenslotte van elkaar. De teamleden gaan vanuit oprechte motivatie hun rol professioneel vervullen en in vrijheid en met plezier samenwerken. Stel je eens voor wat het effect is voor de teamleden, voor de klant.

Wil je met je team in de flow komen, aandacht voor betere samenwerking en communicatie, een verandering in je team of samen kijken naar de toekomst van het team? Dan is teamcoaching een leuke, prikkelende en effectieve manier.

Ik ga met jullie als groep samen op ontdekkingstocht. Het draait minder om de inhoud en meer om de samenwerking, om de effectiviteit op de werkvloer. Vertrouwen in jezelf en elkaar, om van daaruit te groeien.

Contact en investering
In een intakegesprek met alle betrokkenen, verkennen wij waar het team staat en wat de volgende stap is in de teamontwikkeling. Op basis daarvan maak ik een vrijblijvend voorstel. Verlangen, plezier, eigenheid en ruimte zijn de kernwoorden in de teamcoaching.

“Vertel me en ik vergeet, toon me en ik onthoud, laat me het doen en ik weet het.”

Confucius

A

Intervisie

Wil je samen met je collega professionals in een open en veilige setting leren met elkaar? Dan is intervisie een mooie manier om te sparren, elkaar te ontmoeten en te inspireren.

In een serie van ongeveer 5 bijeenkomsten van 2 uur leer je beter omgaan met het krachtenveld waarin je werkt en de eigen invloed die je hebt. Voor de intervisie kun je denken aan onderwerpen als: Hoe ga ik om met de hoeveelheid taken die op mijn bordje liggen, hoe kan ik omgaan met de weerstand van mijn team, wil ik mij verder ontwikkelen als expert of als generalist, hoe maak ik in mijn team zaken bespreekbaar die ik lastig vind, hoe ga ik om met besluiten waar ik niet achter sta.

Ik ga met jullie op ontdekkingstocht met de vragen die bij jullie spelen. Op een open en constructieve manier, waarbij de energie bij eenieder van jullie kan stromen.

Contact en investering
Ik start met een intakegesprek met de betrokkenen. Op basis daarvan wordt vrijblijvend een offerte aangeboden.  Verlangen, plezier, eigenheid en ruimte zijn de kernwoorden in de intervisie.

Intervisie is:

  • Leren van en met elkaar
  • Autonoom, ervaringsgericht leerproces
  • Optimaal gebruik maken van verschillende invalshoeken en visies
  • Collegiale ondersteuning in praktische en persoonlijke werkgerelateerde onderwerpen
  • Ontwikkelen van professionaliteit
  • Stimulans van een open, eerlijke en kritische houding naar elkaar
A

Organisatie opstelling

Als team je vraagstuk bekijken vanuit de systemische dynamiek geeft zicht op de onderstroom. Datgene wat niet tastbaar en niet concreet, maar wel onzichtbaar aanwezig is en een rol speelt. Wil je systemisch kijken naar vragen over samenwerking, samenstelling van het team, besluiten die niet tot uitvoer komen, groeimogelijkheden van het team? Dan is een organisatieopstelling een krachtige manier om snel tot de kern van de vraag te komen.

In een dagdeel kijken wij met een systemische blik naar de vraag en de beweging in de onderstroom, dit doen wij altijd met 2 coaches. Wij starten met een korte uitleg over systemisch werken en wat lichte oefeningen. Om vervolgens informatie te verzamelen over de vraag, gevolgd door oefeningen en/of een opstelling om te ervaren wat zich laat zien. Wij werken tijdens de opstelling zonder woorden. In de stilte kun je dingen zien die in de drukte verbogen blijven. Je komt verrassend snel en krachtig tot de kern.

Contact en investering
Ik start met een vrijblijvend intakegesprek. De workshop wordt gegeven in een dagdeel.

Pin It on Pinterest

Share This